महाराष्ट्र शासन शिक्षण संचालनालय(प्राथमिक),पुणे.

शिक्षण संचालनालय (प्राथमिक ), पुणे महाराष्ट्र राज्य
नवीन निर्णय,माहिती,सूचना
महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था (शुल्क विनियमन) नियम २०२५ चा मसुदा

बिगर इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांमध्ये इ.१ली ते ५वी च्या विद्यार्थ्यांना गणित व इ.६वी ते ८वी च्या विद्यार्थ्यांना गणित व विज्ञान हे विषय ऐच्छिक स्वरुपात इंग्रजी भाषेमधून शिकविण्यास (सेमी इंग्लिश) परवानगी देणेबाबत.

LIST OF CANDIDATES(CET13ALL-2)

गट-अ व गट-ब मधील राजपत्रित अधिकारी यांच्या बाबतीत शासकीय विभाग स्तरावर निलंबन आढावा समितीचे गठन करण्याबाबत

जाहीर ई-निविदा :- राज्यातील जिल्हा परिषदांच्या शाळेतील विद्याथ्यांसाठी पॉलीमर बैठक व्यवस्था पुरवणेबाबत


जाहीर ई-निविदा :- शालेय पोषण आहार जिल्हा निहाय निविदा(TRANSPORT)

जाहीर ई-निविदा :- शालेय पोषण आहार मध्यान्ह भोजन योजना
Prathamik Vibhag
Demo2 first
Central Building
Demo2 second
Central Building
Demo2 third
Central Building
Demo2 fourth
Central Building
Developed By prabodh Sanganak Seva Kendra